Gerçek kesimde stoklar artıyor, sipariş ve istihdam azalıyor

Posted by

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Gerçek Kesim İtimat Endeksi (RKGE) açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1.733 iş yerinin cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna nazaran, RKGE temmuzda bir evvelki aya nazaran 2,7 puan azalarak 103,7 düzeyinde gerçekleşti. Tıpkı periyotta mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi (RKGE-MA) ise 2,1 puan düşüşle 102,5’e geriledi. Böylece endekste Temmuz 2020’den bu yana en düşük düzey kaydedildi.

SİPARİŞ, ÜRETİM HACMİ AZALIŞ YÖNÜNDE

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmeler endeksi artış istikametinde, mevcut toplam sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son üç aydaki toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi ise azalış tarafında etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran zayıflarken, ihracat sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyir ise bir evvelki aya nazaran güçlendi.

SİPARİŞLER MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmeler bir evvelki aya nazaran güçlenirken, mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin üstünde olduğu istikametindeki değerlendirmeler ise bir evvelki aya nazaran zayıfladı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş ölçüsü ve iç piyasa sipariş ölçüsünde bir evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış istikametli beklentiler de zayıfladı.

1 YIL SONRASI İÇİN ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 85

Ortalama ünite maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış taraflı beklentiler de azaldı.

Gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 4,6 puan artarak yüzde 85,5 düzeyinde gerçekleşti.

Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 51,1‘i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,1‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en değerli faktör olduğunu tabir etti, onu sırasıyla hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve öteki faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ait gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak bir evvelki devirde azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Avrupa Birliği içindeki piyasalardaki rekabet gücüne ait artış istikametindeki seyir azalış bildirenler lehine döndü, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

İçinde bulunduğu sanayi kolundaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya nazaran daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9’a, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,7‘ye yükselirken, birebir kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,4‘e geriledi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.