TBMM, 7 Nisan’dan itibaren tatile girecek

TBMM Genel Kurulunda, Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun kabul edildi.

“126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin adı, “Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun”; kararnameye atıfta bulunan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ibaresi ise “kanun” olarak değiştirildi.

24 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla 8 Şubat’ta ilan edilen OHAL kapsamındaki illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin tedbirler belirleniyor.

Bu kapsamda depremden etkilenen illerde yapılacak geçici ve kesin iskan alanlarının ivedi şekilde tamamlanabilmesi için belirlenecek yerleşim alanları ve bu alanlara ilişkin plan hazırlama ve onay süreci, ihale süreci, kurumlar arası kaynak aktarımı konularında bazı düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Geçici veya kesin iskan alanlarında ivedilikle uygulamaya geçilebilmesini sağlamak için bu alanların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

Kanunla geçici ve kesin iskan alanı olarak belirlenen yerleşim yerlerinin sınırları içinde kalan Mera Kanunu ile Orman Kanunu’nda belirtilen alanların, barınma ihtiyacının aciliyeti göz önünde bulundurularak en hızlı şekilde Hazine mülkiyetine geçirilmesi amaçlanıyor.

Afet nedeniyle ortaya çıkan yıkımlar ve bölgede yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla bölgede afete dayanıklı yapıların inşa edilebilmesi için alanlar belirlenerek planlama, arazi ve arsa düzenlemesi süreçlerinin kısaltılması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun kabul edildi.

Genel Kurulda, daha sonra Türkiye ile Etiyopya Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye ile İtalya Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Meclis tatile girecek

Genel Kurulda, oylamaların ardından Danışma Kurulu’nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulun bugün gerçekleştirilecek birleşiminde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) boş bulunan üyelikler için seçim yapılacak, Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu raporu görüşülecek.

Gündemdeki konuların tamamlanması halinde TBMM, cuma gününden itibaren; tamamlanmaması halinde ise gündemdeki konular cuma günü tamamlanarak 8 Nisan Cumartesi gününden itibaren; 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girecek.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, daha sonra birleşimi bugün saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir